Hvad er en coach og hvad er coaching ?

Ordet coach er et engelsk låneord. Hvis man skal oversætte det til dansk, skal man først definere hvad menes der når ordet bliver brugt. fordi når man ser på hvad det betyder på engelsk, kan det betyde mange ting lige fra hestevogn til træner. Træner er nok den oversættelse der beskriver bedst hvad der menes, men den er langt fra fyldestgørende.

Når ordet træner bliver brugt er det mest i forbindelse med sport. Man siger at man træner til noget, og den der styrer træningen, så man får de bedste resultater, er en træner.

Men det er stort set kun i sportens verden at det er så enkelt. Et af mange eksempler på dette er, hvis man har været ude for en ulykke, kan det være at man på hospitalet skal til genoptræning, men her er det ikke en træner der styre genoptræningen, men en læge.

Så får at finde den rigtige oversættelse, skal vi starte med at se på, hvad laver en coach, han laver coaching, et andet engelsk låneord.

Her bliver det straks lidt svære, her har selv google translate heller ikke noget forslag. Men hvis man ser på de firmaer der underviser i emnets hjemmesider, så kan man konkludere følgende.

En Coach er en træner/lærer/vejleder/rådgiver, det er en person der gennem professionel dialog, og med avanceret spørgeteknikker får dig til at se tingene på en anden måde. Man kan meget forenklet sige at han får dig til at se objektivt på problemer og problemstillinger, hvilket gør at disse løses på en bedre måde. Ydermere hjælper han dig til at nå dit yderste potentiale så du kan nå dine mål.

Vi har stadig ikke fundet noget dansk ord. Hvis vi ser på hvad en sådan person kaldes i østen, så bliver han kaldt en guru, det dækker rigtigt godt. Men det er stadig ikke et dansk ord.

Indtil videre har vi: Vi har med at gøre, en person der gennem samtale får en anden person til at se ind i sig selv og derved se tingene på en anden og klarer måde.

Så oversættelsen af coach og coaching, kunne være åndelig vejleder og åndelig vejledning.

Når nu vi har fundet den korrekte oversættelse er det meget logisk hvorfor der bruges engelske låneord i stedet for de korrekte dansk ord.

Den korrekte danske overlevede nok ikke mere end 10 sekunder i marketing afdelingen. Det er et  klassisk eksempel på hvordan man bruger engelske ord for at få noget til at lyde mere acceptabelt.

Man kan sige man bruger engelske ord, der overhovedet ikke associere med hvad det i virkeligheden drejer sig om, fordi hvis man brugte de korrekte danske ord vil branchen have det meget svært.

Prøv at forestil dig hvor denne vil blive modtaget hos stilladsarbejdere, et smedefirma på vestrebro eller hos fiskerne nede på havnen i Hirtshals.

“På fredag efter frokost og til i har fri, kommer der en åndelig vejleder, og giver jer åndelig vejledning i, hvordan i kan komme ind i jer selv, og på den måde at i kan finde svarene på vores problemer, ov vi kan få et bedre samarbejde.